Nytt fra landsstyret

Tore Andli, sekretær i landsstyret, har laget en oppsummering etter siste møte i landsstyret. Det er ikke ment som noe fullstendig referat, men peker på viktige problemstillinger vi står overfor.

Landsstyrmedlemmene har hatt sitt 3. møte iår, den 12. mai 2016. Møtet ble holdt som telefonmøte. Temaene denne gang var foruten gjennomgang av status for økonomisituasjonen i forbundet, endel sentrale problemstillinger gjennom de siste par årene.

Utviklingen i lokalforeninger mange steder i landet har vist at det er vanskelig for dem å få nok tillitsvalgte til å stå på for fellesskapet. Mange har også problemer med rekrutteringen, fordi arbeidsgiver Telenor ikke har noen aktive arbeidsplasser i nærheten som et naturlig grunnlag. Dette gjør at foreninger etter mange år preges av aldrende tillitsvalgte som kaster inn håndkleet etter mange års innsats.

Konkret ser vi at Levanger har avsluttet sin forening, Steinkjer har besluttet å gjøre det samme. Flere ser ut til å komme etter i nær fremtid.

Landsstyret har hatt temaet oppe tidligere og søker svar på hva som kan gjøres for å la medlemmene fortsatt ha glede av et lokalt fellesskap og et treffsted for tidligere kolleger.  Et av de spørsmålene vi må ta stilling til, er derfor hvor gjenværende medlemmer skal tilknyttes når en lokalforening legges ned.

Møtet forberedte ledersamlingen som gjennomføres i dagene 26. – 27. mai. Her vil det søkes råd fra lederne i det videre arbeidet for forbundet. Ledersamlingen vil også inviteres til å snakke åpent om hvordan veien kan gå videre i forbundet. Deltakerne har fått tilsendt et bearbeidet underlag for videre OU-utvikling av organisasjonen.

Ett annet viktig tema for landsstyret er økonomien i forbundet. Den er stabil for tiden. Det jobbes for å holde nøkternhet både sentralt og lokalt. Den største inntekten i forbundet kommer fra Telenor, som vi har avtale med også for 2017. Hva vil skje etter dette, hva må vi i tilfelle forberede?  Her er det nok av utfordringer å sette på dagsorden fremover.

Tore Andli, sekretær