Nytt medlemsmøte

Nytt medlemsmøte

11. oktober var vi samlet på Skarven Kulinariske Teater.

I et fint høstvær var medlemmene igjen samlet til medlemsmøte på Skarven Kulinariske Teater.

Leder Yngve ønsket velkommen og fortalte litt om det som skal behandles på styremøtet på førstkommende mandag.

Denne gangen var tema «Tjeneste i Kystartilleriet under den kalde krigen». Vårt medlem Jarle Aas, som har tjenestegjort som Batterisjef og nestkommanderende på Skårliodden Mob.fort under den kalde krigen, holdt et interessant foredrag om temaet. Dette har vært strengt hemmelig tjenester som bare noen få høyere offiserer i Norge og NATO kjente til. Dette er informasjon som nå kan offentliggjøres. Jarle viste  mange bilder fra fra de hemmelige tjenestene.

Foredragsholder Jarle Aas

Etter foredraget ble det servert kjekjøttgryte, iskuler og vafler med kaffe. Som vanlig var det god prat blant de 21 medlemmene som var møtt fram.