Nytt styre er valgt i Telepensjonistene Bergen og Hordaland.

Nytt styre er valgt i Telepensjonistene Bergen og Hordaland.

På årsmøtet 11. februar 2020 fikk styret 4 nye medlemmer.

Vi ønsker de nye styremedlemmene hjertelig velkommen:

  • Ove Midttun (sekretær)
  • Kjellaug Norheim (styremedlem)
  • Ernst Sunde (styremedlem/web-ansvarlig)
  • Helene Hertzberg Ask (varamedlem)
  • Edle Whiteley (varamedlem)

Ny nestleder: Tore Haugland

Ny leder for tur/arrangementskomite: Berit Nesse

For full oversikt over hele styret og komitemedlemmer, se HER

Fra venstre: Egil, Helene, Edle, Berit, Ulf, Kjellaug, Ernst, Ove, Tore