Nytt styre for 2019

Nytt styre for 2019

Nytt styre for 2019 - valgt på årsmøte i 23.januar 2019.

Leder:   Kirsten Kanck Lorentzen 2 år (ny)
Sekretær/datakontakt: Åse Juul Hansen, 2 år (ikke på valg)
Kasserer: Arne Gaarder,  2 år (ny)
Styremedlem: Wenche Morch Olsen, 2 år (ikke på valg)
Styremedlem: Odd Lysø, 2 år (ikke på valg)
Varamedlem: Jorun Andresen, 2 år (ikke på valg)
Revisor: Marie Sæter, 2 år (gjenvalg)
Vara revisor: Gunnlaug Bø Nyland, 2 år (ikke på valg)

Kaffekomitè:           Liv Nordli, 2 år (ny)
Aase Gaarder, 2 år (ny)
Eva Dyrnes, 2 år (ny)

Valgkomitè for 2019:     Aase Gaarder (ny)
Jarl Joø (ny)
Wenche Morch Olsen (ny)

Alle tillitsvalgte er forespurt og har sagt seg villig

Styret konstituerer seg på 1. styremøte etter årsmøte og lederfunksjonen går på omgang blant styremedlemmene.

  Fra venstre: Åse Juul Hansen (sekretær), Jorunn Andresen (varamedlem), Arne Gaarder (kasserer), Kirsten Kanck Lorentzen (leder), Wenche Morch Olsen (styremedlem), Odd M Lysø (styremedlem).