Nytt styre fra 2020

Nytt styre fra 2020

Nytt styre fra 2020 - valgt på årsmøte i 22.januar 2020

Organisasjonsnummer: 911768836

Leder:   Kirsten Kanck Lorentzen, 2 år (ikke på valg)
Sekretær/datakontakt: Åse Juul Hansen, 2 år (gjenvalg)
Kasserer: Arne Gaarder,  2 år (ikke på valg)
Styremedlem: Wenche Morch Olsen, 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Ole Nordli, 2 år (ny)
Varamedlem: Odd Lysø, 2 år (ikke på valg)

Revisor: Marie Sæter  (ikke på valg)
Vara revisor: Gunnlaug Bø Nyland (gjenvalg for 1 år)

Kaffekomitè:
1. Liv Nordli  (ikke på valg)
2. Aase Gaarder  (ikke på valg)
3. Eva Dyrnes (ikke på valg)

Valgkomitè for 2020:
Aase Gaarder (ny)
Liv Nordli (ny)
Steinar Eliassen (ny)

Alle tillitsvalgte er forespurt og har sagt seg villig

Fra venstre:  Arne Gaarder (kasserer), Odd M Lysø (varamedlem), Kirsten Kanck Lorentzen (leder), Wenche Morch Olsen (styremedlem), Ole Nordli (styremedlem) og Åse Juul Hansen (sekretær og datakontakt).