Nytt styre fra 2021

Nytt styre fra 2021

Nytt styre fra 2021 - valgt på årsmøte i 10. januar 2021

Organisasjonsnummer: 911768836

Leder:   Kirsten Kanck Lorentzen, 2 år (gjenvalg)
Nestleder: Ole Nordli, 1 år (ny)
Sekretær/webansvarlig: Åse Juul Hansen, 2 år (ikke på valg)
Kasserer: Arne Gaarder,  2 år (ikke på valg)
Styremedlem: Wenche Morch Olsen, 2 år (ikke på valg)
Styremedlem: Ole Nordli, 2 år (ikke på valg)
Varamedlem: Odd Lysø, 1 år (gjenvalg)

Revisor: Liv Anne Ødegård, 1 år (ny)
Vara revisor: Marie Sæter, 1 år  (ny som vara)

Kaffekomitè:
1. Liv Nordli  (gjenvalg)
2. Aase Gaarder  (gjenvalg)
3. Eva Dyrnes (gjenvalg)

Valgkomitè for 2021:
1. Steinar Eliassen (gjenvalg)
2. Odd Lysø (ny)
3. Kommer senere

Alle tillitsvalgte er forespurt og har sagt seg villig

Fra venstre:  Arne Gaarder (kasserer), Odd M Lysø (varamedlem), Kirsten Kanck Lorentzen (leder), Wenche Morch Olsen (styremedlem), Ole Nordli (nestleder og styremedlem) og Åse Juul Hansen (sekretær og webansvarlig).