Nytt styre i Kristiansund f.o.m. 2022

Nytt styre i Kristiansund f.o.m. 2022

Steinar Eliassen kom inn som sekretær etter Åse Juul Hansen og sistnevnte går inn som varamedlem.

Fra venstre: Odd Lysø (halvt skjult) –  varamedlem, Åse Juul Hansen – varamedlem, Steinar Eliassen – sekretær (ny), Ole Nordli – styremedlem og nestleder, Arne Gaarder – kasserer, Wenche Morch Olsen – styremedlem og Kirsten Kanck Lorentzen – leder.