NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET 11.FEB 2016

NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET 11.FEB 2016

Det nye styret for 2016

Nytt styre i Hamar Telepensjonistforening Hamar for 2016:

Leder: mangler kandidat
Nestleder: Arild Gundersen (Ikke på valg)
Sekretær: Gerd Astrid Stenberg (Ikke på valg)
Kasserer: Dagrun Nordbø Jørdre (Gjenvelges for 2 år)
Styremedlem: Randi Vatne Nordvi (Ikke på valg)
Varamedlem: Olav Flesvik (Ikke på valg)
IT-kontakt/Hjemmeside:
(uten møteplikt i styremøter)
Lisa Rustadbakken (Ny – 2 år)
 

 

Klubbleder Tynset: Grete Seim  

(Gjenvelges)

 

Arrangementskomite: Aud Bekkevold (Ikke på valg)
Anne May Bratterud Andersen (Ny – 2 år)
Anne Lise Sæther (Ny – 2 år)
Varamedlem Ingrid Karila  

(Ny – 2 år)

 

Revisor: Aud Bekkevold (Gjenvelges for 2 år)
Arnfinn Hongseth (Gjenvelges for 2 år)
Varamedlem Egil Jordhøy  

(Ny – 2 år)

 

Kontakt for Telemuseet: Kåre Garmager (Gjenvelges for 2 år)
Varamedlem Arild Gundersen  

(Gjenvelges for 2 år)

 

Valgkomite: Marit Kristiansen (Gjenvelges)
Kirsti Solbakken (Gjenvelges)
Ruth Brimi Kvarstad (Ny)
Varamedlem Anne Lise Sæther  

(Gjenvelges)

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.