NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET 12.FEB 2015

NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET 12.FEB 2015

Leder Vera Westlie Furulund og det nye styret for 2015.

Nytt styre i Hamar Telepensjonistforening Hamar for 2015:

 

Leder Vera W. Furulund (Ikke på valg)

Nestleder Arild Gundersen Gjenvelges for 2 år

Sekretær Gerd Astrid Stenberg Gjenvelges for 2 år

Kasserer Dagrun N. Jørdre (Ikke på valg)

Styremedlem Randi Vatne Nordvi Ny – 2 år

Styremedlem Torild Svelle (Ikke på valg)

IT-kontakt/Hjemmeside Torild Svelle (Ikke på valg)

Første varamedlem Olav Flesvik Gjenvelges for 2 år

Andre varamedlem Randi Hansen (Ikke på valg)

Klubbleder Tynset Grete Seim (Ikke på valg)

 

Arrangementskomite Inger Emilsen (Ikke på valg)

Arild Gundersen (Ikke på valg)

Aud Bekkevold (Ikke på valg)

Varamedlem Anne May Brattrud Andersen Ny – 2 år

 

Revisor Aud Bekkevold (Ikke på valg)

Arnfinn Hongseth (Ikke på valg)

Varamedlem Kristian Slaatsveen (Ikke på valg)

 

Kontakt Telemuseet Kåre Garmager (Ikke på valg)

Varamedlem Arild Gundersen (Ikke på valg)

 

Valgkomite Kåre Garmager 1 år igjen

Marit Kristiansen 2 år igjen

Kirsti Solbakken Ny for 3 år

Varamedlem Anne Lise Sæther (Gjenvalg)

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.