NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET 13.FEB 2014

NYTT STYRE VALGT PÅ ÅRSMØTET 13.FEB 2014

Styret for 2014 - Vera Westlie Furulund ble valgt til ny leder.

 

Leder Vera Westlie Furulund                 ny 2 år
Nestleder Arild Gundersen                      ny 2 år
Sekretær Gerd Astrid Stenberg      ikke på valg
Kasserer Dagrun Nordbø Jørdre            ny 2 år
Styremedlem Inger Emilsen            ikke på valg
Styremedlem Torild Svelle                      ny 2 år
IT-kontakt / Hjemmeside Torild Svelle   ny 2 år
1. varamedlem Olav Flesvik           ikke på valg
2.varamedlem Randi Hansen                  ny 2 år
Klubbleder Tynset Grete Seim     gjenvalg 2 år                 

Arrangementskomite :  Inger Emilsen            gjenvalg 2 år
Arild Gundersen                                                  gjenvalg  2 år
Aud Bekkevold                                                               ny 2 år
Varamedlem Arvid Håvås                                  gjenvalg  2 år

Revisor:
Aud Bekkevold                                                  gjenvalg  2 år
Arnfinn Hongseth                                                         ny 2 år
Varamedlem Kristian Slaatsveen                    gjenvalg   2 år

Kontakt Telemuseet:
Kåre Garmager                                                             ny 2 år
Varamedlem Arild Gundersen                                     ny 2 år

Valgkomite:  Arnfinn Hongseth                            1 år igjen
Kåre Garmager                                                           2 år igjen
Marit Kristiansen                                                          ny 3 år

Varamedlem Anne Lise Sæther                                   ny
Enstemmig vedtatt.

Telefonvakter :             Astrid Helgemo
Frivillighetssentralen:  Aud Bekkevold
Anne M. Brattrud Andersen

Anni Marit Fadnes
Anne Lise Sæther