Nytt styre

Årsmøtet ble avholdt 15. februar i Møllergata 10. Greta Leinann Johansen takket for seg som leder. Hun har  i mange år gjort en  god jobb i styret, først som sekretær, og deretter som leder. Einar Nymoen overtar som leder etter Greta.  Sigrid Talleraas er ny sekretær.

Greta Leinann Johansen
Nytt styre fra venstre Svein Ivar Brauti, Ingrid Håheim, Anne Sørlie Johansen, Torunn Dahl, Sigrid Talleraas, Kathrine Svendsberget og Einar Nymoen.