Økonomitelefonen

Ny rådgivingstjeneste for pensjonister.

Økonomitelefonen er et lavterskeltilbud til alle pensjonister eller de som er i ferd med å bli pensjonister og som trenger råd om personlig økonomi.
Økonomitelefonen er et prosjekt finansiert av Nav og Pensjonistforbundet.

Alle som ringer Økonomitelefonen er garantert anonymitet og rådgiverne har taushetsplikt, men for å kunne gi råd og eventuell oppfølging, må den som tar kontakt identifisere seg.

Du kan ringe Økonomitelefonen på telefon 22 42 73 00 alle hverdager fra klokken 10 til 14 (med unntak av juli måned).

Klikk her for å lese mer om Økonomitelefonen.