Om bank uten internett og «slippen»

Det går an å greie seg uten internett!

Selv om vel dere som leser det har tilgang til internett, tar vi med et innlegg om at  Norges største bank, DNB i vår lanserte «bank uten internett».

De forteller at de har vel 60.000 kunder som ikke er på nett. Nå får disse eget direktenummer til en kunderådgiver som kan hjelpe. Banken freder også telegiro og brevgiro. De sier at banken ikke har vært flink nok til å ta vare på kunder som ikke bruker nettbank. De har trodd at kundene ville lære seg å bruke nettbank etter hvert, men det har ikke skjedd. I stedet har mange eldre overlatt «bankbesøkene» til barn eller barnebarn. Nå gjør de noe med dette og tilrettelegger for selvstendig og ikke-digital håndtering av hverdagsøkonomien. De ønsker å berolige alle som er bekymret for at disse tjenestene vil forsvinne. Det gjør de ikke.

Pensjonistforbundet har vært i aktiv dialog med DNB siden banken innførte gebyr på uttak i minibank.  Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet sier det er veldig bra at DNB, som er landets største bank, gjør dette, og håper de andre bankene nå følger etter.

DNB har laget en egen brosjyre om de tjenestene de har til kunder som ikke bruker internett. Brosjyren kan du bestille på telefon 23 02 10 50, eller du kan lese den ved å klikke her.

Klikk her for å lese om 85 år gamle Bjørn Amsrud som sier han aldri kommer til å bruke tjenester på nett (på nettstedet vi.no).

 

«Slippen» i posten

I siste nummer av Telepensjonisten skrev vi på siste side om hvordan man skal gå fram for å få utbetalingsmeldingen fra Nav på papir tilsendt hjem i posten. Det kreves at man først reserverer seg mot elektronisk post fra det offentlige hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), enten ved å ringe gratis grønt nummer 800 30 300 (fra utlandet er nummeret +47 24 05 56 03) eller ved å gå til nettsiden idporten.no og velge reservering.

 

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, men du trenger ikke logge deg inn for å reservere deg mot elektkronisk post fra det offentlige. Hvis du klikker her, kommer du direkte til det skjemaet som ligger på ID som brukes for å reservere deg mot elektronisk post. Du må oppgi fødsels- og personnummer (11 siffer).Husk at hvis du reservere deg, vil du ikke motta noe offentlig post elektroisk – heller ikke f.eks. skattemeldinger eller informasjon om vedtak om ytelser fra NAV. Du må beregne noe tid fra du reserverer deg til du får «slippen» i posten igjen.