Om noen har bilder fra tidligere tider som omha…

 


 


Om noen har bilder fra tidligere tider som omhandler vårt yrke og arbeidssted, ta kontakt på epost :  

aasejha@online.no