Om Telepensjonistens historie

Terje Opsann

Telepensjonisten ble startet som et organ for Televerkets pensjonistforening i Oslo. Formannen for Osloforeningene, Terje Opsann fikk i et styremøte i 1974 i oppdrag å lage bladet, og allerede i desember 1974 kunne styret ønske medlemmene «God jul og godt nytt år» i eget blad – Telepensjonisten.

Bladet ble trykt i 1200 eksemplarer og sendt til alle telepensjonistene i Oslo-området. Bladet ble også sendt til telepensjonistforeningene i Bergen, Stavanger Fredrikstad og Haugesund.

Telepensjonisten kom ut med 6 nummer som organ for Oslopensjonistene.

På en landskonferanse for telepensjonistene høsten 1975 deltok 20 representanter fra pensjonistforeningene i Trondheim. Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Porsgrunn, Drammen, Fredrikstad og Oslo. Konferansen vedtok enstemmig at det skulle dannes et landsforbund. Det første landsmøtet i Televerkets Pensjonistforbund ble arrangert 28. – 29. mai 1976

Bladet Telepensjonisten ble videreført, og fra nr. 2/1976 var Telepensjonisten et landsomfattende medlemsblad for det nye landsforbundet.  Terje Opsann fortsatte som redaktør, noe han var i tilsammen 11 år, kombinert med vervene som formann i landsforbundet og Oslo telepensjonistforening.

Det var i utgangspunktet ikke meningen at bladet skulle være et «fast organ med redaktør og alt til faget henhørende». Redaktøren skriver i det første bladet at det skulle «komme ut sporadisk med forskjellige nyheter som angår pensjonistenes interesseområder». Bladet ble imidlertid raskt etablert som et fast organ som har kommet ut med 3-4 nummer hvert år i 47 år etter etableringen.

Teksten er basert på Evert Bestorp: Telepensjonistenes forening Oslo 1957 – 1997: Jubileumsskrift. Utgitt av Telepensjonistenes forening Oslo. Bildet er hentet fra samme sted.