Omsorg via telefon

Styret i Lillehammer lokalforening besluttet å gi en håndsrekning til alle medlemmene

Lillehammer lokalforening har tatt et prisverdig initiativ. Styret besluttet, etter forslag fra nestleder Eivind Thoresen, å ringe til alle de 131 medlemmene for å vise omsorg og høre hvordan det sto til. De få som ikke svarte fikk en hyggelig SMS.

Landsstyret oppfordrer alle lokalforeninger til å følge Lillehammers eksempel. Om det ikke er mulig å ringe alle, kan en SMS-melding fra styret være en mulighet, med en telefon til dem som kanskje har et ekstra behov for det.

Du kan lese mer om tiltaket på Lillehammer ved å klikke her.