Omvisning på St. Olavs domkirke i Trondheim

Per Albert Vold - Økonom i Trondheim stift informerte

 Styret hadde bestilt omvisning på St. Olav Domkirke 26. februar, og 32 telepensjonister møtte i domkirken for å være med på omvisningen.

Der var Per Albert Vold, ansatt som økonom i kirken, som informerte oss og viste oss rundet.

St. Olav Domkirke er Trondheim katolske stifts domkirke og sognekirke for St. Olav domkirkes menighet. Den ble innviet 19. november 2016. Dette kirkebygget erstatter et kirkebygg reist i 1973, som ble revet fordi det var for lite og i dårlig stand.

Vold fortalte om prosessen i forbindelse med å få bygget ny kirke og om å få lov til å rive den gamle kirken, det var en prosess som varte i mange år.

Kirkebygget utvendig

Den nye kirken er et stort og vakkert bygg som er bygget av teglstein og med kobbertak. Den har en byggestil som passer godt inn i bybilde med Erkebispegården og Nidarosdomen på den andre siden av gata. Selve kirkerommet var stort, lyst og vennlig og hvor det er plass til 400 mennesker. Vold informerte oss om aktivitetene i kirken og om de forskjellige ornamentene og gjenstandene som var plassert der. Interiøret består bl.a av en utskåret antikk skriftestol som er hentet fra Rouen i Normandie, hvor også Olav den hellige (St. Olav) en gang i tiden ferdes. Døpefonten står ved døren fordi en katolikk aldri skal gå inn i kirken før vedkommende er døpt. Fonten i kirken i Trondheim er gitt av kirkens chilenske medlemmer.Rett forbi døpefonten henger en messingbeholder med vievann som katolikkene dypper fingertuppene i før de korser seg på veg inn i kirken.

  

Den katolske kirke har mange medlemmer i Trondheim, det er mange nordmenn, men det overveiende flertallet er innvandrere, flest fra Polen og Øst-Europa for øvrig, men også mange fra Filipinene, Eritrea m.fl., Kirken er fullsatt på alle messene. Sognet teller ca. 6000 medlemmer.

Dette er en aktiv menighet, med f.eks. med 3 messer hver søndag: Fromesse kl. 0900, Høymesse kl. 1100, Messe på polsk kl. 1300. På hverdager er det kveldsmesse kl. 1800 og på lørdager er det messe på engelsk. Da samles mange ungdommer, bl.a. studenter og innvandrere fra hele verden. De lager  mat sammen og blir kjent med hverandres kulturer .På denne måten bidrar kirken til en god og meningsfylt integrering i det norske samfunnet.

 

                                 

Per Albert Vold var en dyktig formidler, han informerte konkret og tydelig, og vi fikk et godt innblikk i hvordan kirken ble drevet og i hvordan den katolske religionen blir praktisert. Så alle som deltok på denne omvisningen fikk «utvidet sin horisont» denne dagen.

Etter omvisningen inviterte styret på kaffe med noe «attåt», på To Tårn. Der fikk vi pratet sammen og  diskutere det vi hadde opplevd i kirken.

Dette var en god dag og det kom bare fine tilbakemeldinger om at dette var en positiv opplevelse.

 Trondheim, 01.03.2018. Kari