Oppdatert møteplan for 2016

Oppdatert møteplan for 2016

OST- TPLITENa3Møteplan 2016

27.01.16   Årsmøte                     Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, innkomne forslag og                     valg 24.02.16  Sarpsborg gjennom 1000 år. Foredrag ved Trond Svandal

30.03.16 Allsang v/ Lise og «kællane»

27.04.16 Sykehuset Østfold  Kalnes. Foredrag v/Berit Louise Palm

25.05.16 Vi får besøk av Harald Normann  fra Pensjonist Forbundet

08.06.16 Sommertur

31.08.16   Lokal Telehistorie Moss v/Hans Krugerud

28.09. 16 «Penger  lukter ikke»  Foredrag v/ Torkjell Berulfsen

26.10.16  UTGÅR

30.11.16   Hobbymøte

15.12.16    Julemøte

Hilsen Styret