Oppklaringer om trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet har lagt ut en artikkel hvor de ønsker å oppklare en misforståelse rundt etterslepet fra 2022.

Pensjonistforbundet beregnet at etterslepet fra 2022 utgjorde om lag 5500 kroner i gjennomsnitt ekstra i årlig pensjon per pensjonist. Dette har av noen medier feilaktig blitt fremstilt som at etterslepet skulle utbetales som en engangs etterbetaling.

Dette er ikke riktig. Etterslepet er bakt inn i den prosentvise økningen på 8,54 prosent. Dette gir en bedre løsning for oss pensjonister fordi det sikrer oss en varig høyere pensjon enn dersom etterslepet var blitt utbetalt som engangsbeløp.  Hadde ikke etterslepet fra i fjor vært medregnet, ville økningen fra 1. mai i år kun vært 6,20 prosent.

Les hele artikkelen her.