Årsmøte 26. januar 2016

Årsmøtet ble avviklet 26. januar i møtelokalene i Grefsenveien med 39 stemmeberettige medlemmer.

OSL-160126_Møte_Årsmøte_01
Åke orienterer om turer

Leif åpnet møtet med ett minutt stillhet til minne om de medlemmene som hadde gått bort siste året.

Unni leste opp Årsberetningen som ble vedtatt med noen små «kosmetiske» endringer.

Kari gikk gjennom regnskapet for 2015, dette ble godkjent uten bemerkninger. Det var spesielt gledelig at tidligere underskudd nå var snudd til et lite overskudd, ikke minst takket være husleien som nå bare er en brøkdel av hva vi betalte i Kongens gate 21 (til vår tidligere arbeidsgiver!). Budsjett for 2016 ble tatt til etteretning, og revisorrapport ble lest opp og godkjent.

Det var ikke kommet inn noen forslag verken fra styret eller medlemmene, så det punktet på dagsordenen var raskt overstått. Styrets forslag til bevilgninger ble gjennomgått og vedtatt uten bemerkninger.

Siste punkt på dagsorden var valg av tillitsvalgte. Det var ingen utskiftninger i styret, og stort sett gjenvalg på alle poster. Men Arrangementskomitéen ble komplettert med to nye medlemmer, dette setter vi stor pris på.

Leif avsluttet den formelle delen av møtet med å takke for vel gjennomført møte, og takk til alle som har sagt seg villig til å stille som tillitsvalgte i en ny periode.

Deretter ga han ordet til Åke som orienterte om planlagte turer til våren. Første turen er en tre-dagers tur med Color-line til Kiel i begynnelsen av april. I mai er det planlagt en dagstur til Åmål i Sverige, og i juli vil den sedvanlige reketuren på Oslo-fjorden bli gjennomført. I august er det planlagt en tur til Stavanger-traktene og Lysefjorden med den klingende tittelen «Flor og Fjære». Men alt dette kan du lese mer om på vår turside.

Etter dette ble det servert nydelige snitter fra Gunnar Ruud med kaffe til, mens loddsalget gikk strykende. Det ble nevnt at vi på dette møtet hadde satt ny loddsalg-rekord, ikke dårlig! Leif minnet alle på tidspunktene for neste samlinger, takket alle for frammøtet, og ønsket vel hjem (på det glatte føret).

Nedenfor noe glimt fra årsmøtet: