Årsmøte 28. januar 2020

Årsmøte 28. januar 2020

Årsmøtet i Telepensjonistenes forening Oslo ble avviklet tirsdag 28. januar i møtelokalene i Grefsenveien med 37 stemmeberettige medlemmer.

Påtroppende og avtroppende leder
Påtroppende og avtroppende leder

Leif åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Deretter ble det ett minutt stillhet til minne om de medlemmene som hadde gått bort siste året.

Unni leste opp Årsberetningen som ble godkjent uten noen merknader.

Kasserer Helge gikk gjennom regnskapet for 2019. Nytt for dette året var at vi nå har tatt i bruk regnskapsmodulen i vårt nye medlemsregister, StyreWeb. Dette fører til at regnskapet nå er blitt veldig oversiktlig, og det er «bare å trykke på en knapp» for å få de utskriftene man ønsker. Regnskapet viser et lite underskudd for 2019, dette har sammenheng med etterslep for husleie og og cateringutgifter fra 2018. Regnskapet ble imidlertid godkjent uten merknader.
Revisorrapport ble opplest og godkjent, og budsjett for 2020 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Det var ikke kommet inn noen forslag verken fra medlemmene eller styret. Derimot var det kommet forslag til vedtektsendringer fra Forbundet, disse er vi pliktet til å rette oss etter. Det var ingen store endringer, og Leif gikk gjennom disse punkt for punkt.

Styrets forslag til bevilgninger ble gjennomgått og vedtatt uten bemerkninger.

Unni Thorkildsen
Vår nye leder: Unni Thorkildsen

Siste punkt på dagsorden var valg av tillitsvalgte. Leif ønsket å gå av som leder og styremedlem etter lang og tro tjeneste i foreningen. Og ettersom  Unni har sagt seg villig til å overta ledervervet, så det blir fortsatt innen familien. Bjørg Klyve overtar nå som sekretær etter Unni, Synnøve Enga Vindenes rykker opp som fast styremedlem, og Lisbeth Stigen kommer inn som ny varamedlem. Ellers var det stort sett gjenvalg i alle komitéer og grupper.

Leif takket for seg og overlot mikrofon og klubbe til den nye lederen, Unni Thorkildsen.
Unni takket Leif for alt arbeidet han har nedlagt i foreningen gjennom 14 år i styret, de siste fire årene som leder. Som takk for innsatsen ble han overrakt en avskjedsgave. Årsmøtet ble så erklært avsluttet.

Etter dette ble det servert snitter fra Gunnar Ruud med kaffe til, mens loddsalget gikk strykende og innbrakte 2.000 kr. i foreningskassa.

Før avslutningen ble vi påminnet tidspunktene for neste samlinger, Treffen tirsdag 11. februar og medlemsmøte tirsdag 25. februar. På dette medlemsmøtet vil May-Liss Hansen fra Turistforeningen snakke om Seniorturer.

Unni og Leif måtte forlate møtet før det var helt slutt, så det ble Bjørg som takket for frammøtet og ønsket alle vel hjem.

Nedenfor noe glimt fra årsmøtet: