Årsmøte 29. januar 2019

Årsmøte 29. januar 2019

Årsmøtet i Telepensjonistenes forening Oslo ble avviklet tirsdag 29. januar i møtelokalene i Grefsenveien med 30 stemmeberettige medlemmer.

Vår nye kasserer: Helge Kristiansen

Leif åpnet møtet med å kunngjøre at vår trofaste kasserer og turentusiast, Kari Sørensen, døde natt til i dag. Kari har lagt ned et stort arbeid for foreningen, og vil bli sårt savnet. Vi lyser fred over hennes minne.

Deretter ble det ett minutt stillhet til minne om de medlemmene som hadde gått bort siste året.

Unni leste opp Årsberetningen som ble vedtatt med noen kosmetiske endringer.

Leif gikk gjennom regnskapet for 2018, dette ble godkjent uten bemerkninger. Budsjett for 2019 ble tatt til etterretning, og revisorrapport ble godkjent.

Det var ikke kommet inn noen forslag verken fra medlemmene eller styret. Og denne gangen var det heller ingen forslag til vedtektsendringer.

Styrets forslag til bevilgninger ble gjennomgått og vedtatt uten bemerkninger.

Siste punkt på dagsorden var valg av tillitsvalgte. Siden kassereren nettopp hadde gått bort, ble Helge Kristiansen foreslått og valgt til kasserer. Ellers var det stort sett gjenvalg i alle komitéer og grupper.

Leif avsluttet den formelle delen av møtet med å takke for et vel gjennomført møte. En stor takk til alle som har sagt seg villig til å stille som tillitsvalgte i en ny periode.

Etter dette ble det servert nydelige snitter fra Gunnar Ruud med kaffe til, mens loddsalget gikk strykende.

Leif avsluttet med å minne alle på tidspunktene for neste samlinger, Treffen tirsdag 12. februar og medlemsmøte tirsdag 26. februar. På dette medlemsmøtet vil Even Saugstad kåsere om byoriginaler.

Leif takket alle for frammøtet og ønsket vel hjem.

Nedenfor noe glimt fra årsmøtet: