Auksjon på medlemsmøtet 23. februar 2016

Auksjon på medlemsmøtet 23. februar 2016

Siste rest av foreningens inventar og gjenstander fra Kongens gate 21 gikk unna som varmt hvetebrød på vårt medlemsmøte som ble avholdt i Grefsenveien tirsdag 23. februar.

Lisen over auksjonsgjenstandene studeres inngående
Listen over auksjonsgjenstandene studeres inngående

Leif åpnet møtet og ønsket alle vel møtt. Deretter overlot han ordet til sekretær Unni som leste opp referat fra medlemsmøte 27.10.2015, julemøte 24.11.2015 og protokoll fra årsmøte 26.01.2016. Alle disse ble godkjent uten merknader. Leif leste opp takkekort fra fire medlemmer som hadde fått en oppmerksomhet fra foreningen siden sist.  Det var ingen foreningssaker å berette om denne gangen. Åke orienterte om planlagte turer. I dag var det siste frist for å melde seg på til Kiel-turen, Åke henviste til påmeldingsskjema som sirkulerte i lokalet. Det var heller ingen saker under Eventuelt, så Leif kunne derfor gi ordet videre til Dagfinn, som også denne gang hadde påtatt seg å være auksjonarius.

Det var veldig mange pyntegjenstander som skulle auksjoneres ut denne gang, blant annet krystallvaser, tinnvaser og tinntallerkener, lysestaker i messing, en fin (og gedigen) skipsklokke i messing, en krystallplate med inngravert telefonapparat og inskripsjonen «Rikstelefon», en nummerert jubileumsplatte «Telefonen 100 år i Norge», og mye mer. Dagfinn poengterte at selv om ikke alt var like ettertraktet å ha hjemme i stua, så må vi tenke over at jo mer vi var villig til å betale, jo mer støttet vi foreningen. Så her kunne vi være med å støtte en god sak ved å by. Og auksjonen og budrundene gikk strykende. Mest interesse var det nok for en gammel antikk veggtelefon produsert av «Aktieselskabet Elektrisk Bureau, Kristiania». Produksjonsåret var ukjent, men det var opplagt for alle at dette prakteksemplaret sannsynligvis var fra  telefonens barndom på slutten av 1800-tallet. Uansett hadde dette klenodiet tjent foreningen i mange år som nøkkelskap i Stua. Men nå er det ikke behov for noe nøkkelskap lenger, og heller ikke noe plass til å oppbevare dette. Til slutt var det Else-Lill som fikk tilslaget på dette klenodiet. Prisen skal være unevnt, men det ga kjærkommen tilskudd til foreningens kasse. Else-Lill «kjøpte» også et innrammet eksemplar av Kristianias første telefonkatalog (kun én side) merket «Internationale Bell Telephone Comp». Dette kommer nok til å ta seg godt ut på veggen ved siden av den antikke telefonen. Derimot var det ingen som var interessert i å by på en (også innrammet) «Fortegnelse af Telegrafvesenets Embedsmenn, Bestillingsmend og Betjente». Dette var nok forløperen til Televerkets oversikt over alle sine ansatte, som alle sikkert husker som en tykk trykksak i vår tid. Men på denne første «fortegnelsen» fikk imidlertid alle ansatte plass på én side. Men siden ingen av våre medlemmer viste noen interesse for denne, havner den sannsynligvis på Telemuséet, hvor den blir tatt godt vare på.

OSL-160223_Møte_Auksjon2_02
Lykkelig eier av en ikke-mobil telefon, datidens smarttelefon

I tillegg til de tingene som ble auksjonert bort, var det også en del gjenstander som kunne gis bort til de som måtte ha interesse for det. Dette var blant annet diverse fotoalbum og løse bilder fra tidligere turer og samlinger med foreningen. Mange kunne nikke gjenkjennende til disse minnene, og noen tok da også med seg noe av dette hjem. Men mye ble nok igjen, og vil med tiden bli makulert. Hvis det er noen som kommer på at det likevel var noe de absolutt skulle ha tatt med seg, så er det ennå ikke for sent. Men da må de kontakte Leif i løpet av en uke eller to.

Etter auksjonen var det tid for servering. Denne gang stod det Kylling i karri på menyen, som vanlig levert av Gunnar Ruud Catering. Velsmakende som alt annet vi har fått derifra.
Deretter var det som vanlig loddsalg, samtidig med servering av kaffe og kaker.

Tor takket til slutt for oppmøtet og minnet om neste Treffen 8. mars (NB! Kvinnedagen) og medlemsmøte 29. mars. På dette møtet vil Bengt Ole Nordstrøm underholde med spill og sang. Selv om dette er 3. påskedag, håper vi likevel at det kommer mange og hører på. Til slutt ble alle ønsket vel hjem på det glatte føret.

Nedenfor noen glimt fra auksjonen: