Første medlemsmøte i Frysern

Første medlemsmøte i Frysern

Mandag 28. mars var det duket for vårt første medlemsmøte i Frysern. Og denne gang var det enighet om at lokalet levde opp til navnet.

Leder og sekretær

23 medlemmer hadde møtt opp, og Leif ønsket alle velkommen til dette første medlemsmøtet i nye lokaler.

Bjørg leste så opp referat fra Julemøtet 30.11.2021, og protokoll fra Årsmøte 08.02.2022. Begge ble tatt til orientering uten merknader.

Under foreningssaker og skriv kunne Leif fortelle at det var planlagt lederkonferanse for Landsstyret og alle lokalforeningene for Telepensjonistene 26.– 27. april. Dette faller sammen med vårt neste medlemsmøte her i Frysern, så Leif vil derfor ikke være tilstede på dette medlemsmøtet.

Leif refererte så til takkekort fra medlemmer som hadde fått påskjønnelse i løpet av denne våren. Blant annet har  vi et medlem som nettopp hadde fylt 100 år. Bjørg hadde hatt en hyggelig prat med henne på telefonen, og kunne berette at hun fortsatt var livlig og oppegående til tross for den høye alderen.

Under eventuelt ble det opplyst at inntektene fra dagen loddsalg i sin helhet ville gå til hjelpearbeid for Ukraina.

Til underholdning hadde vi besøk av Bente Brønmo som tidligere har sunget med blant annet Fryd & Gammen, Kjell Karlsens orkester og Albatross. Hun vartet opp med kjente og kjære sanger – på «blå resept», som hun sa – fra 60-tallet og oppover til i dag. Repertoaret strekte seg fra Jim Reeves og «I Love You Because» til «Sommerfuggel i vinterland» og «Kjærlighetsvisa» av Halvtan Sivertsen, og mange flere. Og til avslutning fikk vi synge med i Kirsti Sparboes «Nordlandsnetter» (også kjent som «Hjem langt mot nord«).

Etter sangstunden var det tid for bevertning, som denne gangen bestod av Gulasjsuppe fra Gunnar Ruuds Catering. Alle var enig i at suppen smakte aldeles nydelig, og det ble rikelig mat til alle, for Gunnar Ruud hadde beregnet store porsjoner. Og etter suppen ble det servert kaffe og småkaker.

Loddsalget innbrakte 2.000 kr., som i sin helhet vil gå til hjelpearbeidet for Ukraina.

Leif avsluttet møtet og beklaget at det var litt kaldt i Frysern denne gangen, og at lokalet derfor levde opp til navnet sitt. Dette kom av at det var feil på anlegget som derfor var under reparasjon.
Han minte om at neste «Treffen» utgår på grunn av påsken, mens neste medlemsmøte blir tirsdag 26. april her i Frysern. Da vil advokat Ulfsryggen fortelle om Fremtidsfullmakter. Leif ønsket så alle vel hjem.