Har du registrert e-Post-adressen din?

Har du registrert e-Post-adressen din?

I mai sendte foreningen ut en infomelding til de medlemmene som er registrert med e-Post-adresse hos oss. Hvis du disponerer en egen e-Post-konto, MEN IKKE HAR MOTTATT DENNE MELDINGEN, bør du snarest få registrert denne hos oss. Her ser du hvordan:


Send en e-Post til  lethorki@online.no  (Leif) og oppgi navn, adresse, mobilnummer  –  og  e-Post-adressen din.


 

Ved å sende ut meldinger på e-Post sparer foreningen store utgifter til porto – og på den måten kan vi oftere  sende ut informasjon til medlemmene våre.