Jubilanter 2015

Lurer du på hvem som var jubilanter i Telepensjonistenes forening OSLO i 2015? Her er de:

OSL-Bilder_GratulererJubilanter 2015:

 

70 år

Olav  Pedersen 3. mars
Tove Kristine  Olsen 28. mars
Åke Trygve  Sætha 3. august
Bernt Petter  Haram 6. august
Anne Sofie  Aasmundstad 17. august
Kjell  Stordahl 28. august
Arne  Østlie 10. oktober
Kari  Lilleøien 10. november
Gerd  Føllingstad 17. november
Reidun  Abrahamsen 10. desember

75 år

Arild  Ulsryggen 5. februar
Hjørdis  Ripnes 16. juli
Perry   Korsnes 23. juli
Berit  Andersen 18. september
Arvid  Arbyst 17. november
Eva S. Leiråmo Mæhlen 25. november
Tor O  Johansen 11. desember

80 år

Vally  Holm 3. januar
Inger Brenden  Hansen 17. februar
Bjørg Rakel  Johansen 9. mars
Hans B.  Jeppesen 11. mars
Gerd  Hagen 3. april
Randi Pedersen  Dean 6. april

85 år

Henny  Huseby 11. februar
Bjørn  H.Leander  Johansen 22. mars
Hildur  Andersen 23. mars
Anni  Svarverud 12. april
Sollaug  Jørgensen 28. april
Gerd  Sørlie 12. mai
Bjørg  Midtgaard 27. mai
Rolf  Risbakk 20. juni
Borghild  Larsson 18. august
Inger  Sæthren 1. september
Kristi  Bø 12. september
Bjørn  Kreutzer 11. november
Roger H.  Karlsen 7. desember

90 år

Kristine  Hansen 26. januar
Oddny  Blomberg 27. januar
Randi  Hagen 11. februar
Inger  Kasa 27. februar
Astrid  Stenbråten 28. februar
Ingrid  Andersen 11. mars
Inger Marie  Johansen 19. juni
Valborg  Kehli 29. juni
Ida  Salvesen 9. september
Selmer  Fjærvoll 17. oktober
Ingeborg I Farup  Svensson 28. oktober
Leif  Knoff 21. november
Trygve  Davidsen 28. november

95 år

Edith Kjelsrud  Larsen 25. mars
Lilly  Høye 25. juni
Evert Reidar  Bestorp 3. juli