Jubilanter 2023

Jubilanter 2023

Telepensjonistenes forening OSLO gratulerer alle våre medlemmer som fyller rundt år i 2023. Her er årets jubilanter:

Jubilanter 2023:

70 år
Siri Bergan 26. september
Hilde Cecilie Mohn 26. oktober
75 år
Karin Adelheide Kristoffersen 21. februar
Grete Myhre   1. mai
Tor Einar Sæter 28. juni
Solfrid Berg   7. august
Per Odd Arvidsen 14. august
Marit Engeland 28. august
80 år
Ingebjørg Brendskag   3. januar
Mia Wenger   5. april
Marit Lisbeth Aakre   7. mai
Jorunn Olufsen 14. august
Inger-Synnøve Høigaard 14. oktober
Inger-Anne Dokken 27. desember
85 år
Brit Distad   4. mars
Inger Standahl   2. april
Halldis Bang 15. mai
Signy Henden Rustlie 29. mai
Jan Bekkevad   7. juli
Rigmor Halvorsen 24. august
Liv Torbergsen   5. september
90 år
Ruth Enersen 18. april
Liv Ådlandsvik 24. april
Odd Jørgensen   6. juni
Ingrid Suniva Eng 22. juli
Jorund Håkegård   6. november
95 år
Ruth Aas 17. september
Ingrid Rossbach   7. november
Elna Sjøvold   9. desember
100 år
Rannveig Nygaard 25. juli