Marie og Knut Hamsun på medlemsmøte

Marie og Knut Hamsun på medlemsmøte

Per Egil Hegge hadde meldt sykdomsforfall til medlemsmøtet tirsdag 29. oktober. I stedet fikk vi høre et interessant foredrag om ekteparet Marie og Knut Hamsun.

40 medlemmer møtte opp til medlemsmøte 29. oktober.
Leif ønsket alle velkommen og refererte sakslisten for møtet.

Unni leste opp referat fra medlemsmøte 24. september, hvor Roar Engelberg spilte på panfløyte. Som vanlig var det ingen merknader til referatet.

Under foreningsaker refererte Leif til brev fra Forbundet om ønske fra Telenor om bistand fra Telepensjonistene i forbindelse med utfasing av fasttelefonen. I en medfølgende adresseliste for aktuelle abonnenter var det ingen fra Oslo-området, så dette var ikke aktuelt for oss denne gangen.
Leif refererte også fra protokoll fra landsstyremøte med blant annet oppfølging av Handlingsplan, kontakt med Pensjonskassa, og forbedringer i medlemsregisteret StyreWeb hvor regnskapssystemet nå var tatt i bruk. Dette gjør det enklere å rapportere regnskap til Forbundet ved årsskiftet.

Odd Georg Murud kåserte om ekteparet Hamsun

Leif leste opp tre takkekort fra medlemmer som hadde fått oppmerksomhet fra foreningen.

Under eventuelt ble det nevnt at Tur- og byvandringsgruppa har planlagt tur til julemarkedet i Spikersuppa 3. desember.
Leif minnet også om påmelding til julemøtet 26. november, husk å ta med giroblankett for betaling. Betalingsfristen er 20. november.

Det planlagte foredraget med Per Egil Hegge om betraktninger rundt Putin og Trump måtte utgå på grunn av sykdomsforfall. I stedet hadde styret fått tak i Odd Georg Murud som kåserte omkring ekteparet Marie og Knut Hamsun. Et interessant foredrag om oppveksten av disse to på hver sin kant, hvordan de møttes i Kristiania, og det senere samlivet på Nørholm utenfor Grimstad.

Etter foredraget var det servering av Får-i-kål fra Gunnar Ruuds catering, og kaffe og kaker (gulrotkake denne gang).
Til slutt var det loddsalg som innbrakte nyttige midler til foreningskassa.

Leif minnet om julemøtet 26. november, påmeldingsfristen er 15. november.
Til slutt takket han arrangementskomitéen for møtet, og ønsket alle vel hjem.