Medlemsmøte 25. april

Medlemsmøte 25. april

Vi ble 17 medlemmer som trosset snø og ufyselig vær, og kunne ønske Leif velkommen tilbake etter langt fravær grunnet sykdom.

Leif ledet møtet og ønsket 17 medlemmer velkommen.

Bjørg refererte fra medlemsmøte 28. mars 2023, dette ble godkjent uten merknader.

Det ble opplyst av foreningen hadde sendt blomster til to medlemmer som nettopp hadde fylt 90 år.

Det var ikke noe nytt å melde i forbindelse med foreningssaker og skriv, og heller ingen som tok opp noe under eventuelt.

Leif orienterte om status for Telepensjonistene Oslo. Økonomien var stabil til tross for nedgang i støtten fra Telenor. Inntekt fra Bingoavralen og grasrotandelen fra Norsk Tipping hjelper på. Men rekrutteringen til styreverv er bekymringsfull. Fra neste år trekker Leif seg som leder, uten leder kan det skje at foreningen legges ned. Men det jobbes videre med dette. Leif møter «riksejentene» på deres treff neste gang med samme orientering.

Det ble servert chili con carne med ris, chips og rømme. Etterpå var det kaffe og kake – og loddsalg.

Leif takket arrangementskomiteen og informerte om neste medlemsmøte som er 30. mai. Men før det er det Treffen den 9. mai.
Han ønsket alle vel hjem.