Gjensyn med «Flor og Fjære» på medlemsmøte 25.04.2017

Gjensyn med «Flor og Fjære» på medlemsmøte 25.04.2017

På medlemsmøtet 25. april var det våre egne krefter som stod for underholdningen ved at Kari viste bilder og fortalte fra høsten tur til Stavanger og besøket på hageanlegget "Flor og Fjære".

OSL-Møte_170425_Flor-og-Fjære_01Tor åpnet møtet og ønsket 33 medlemmer velkommen.
Unni leste referat fra siste medlemsmøte 28. mars, dette ble godkjent uten merknader.
Det var ingen takkekort denne gangen, og under foreningsaker ble det nevnt at fire medlemmer fra vårt styre vil delta på Telepensjonistenes landsmøte på Gardermoen 9.- 10. mai. Dette vil vi komme tilbake til med mer info senere.

Åke orienterte om neste tur som er gla’jazz-tur på Mjøsa med Skibladner fredag 9. juni. Påmeldingsfristen er 9. mai, men dette er siste dagen mappen ligger ute i lokalet. De som fortsatt ønsker å melde seg på må ringe Åke på mobiltelefon 901 08 928 innen fristen.
Kari orienterte om blåveisturen til Bygdøy, som hadde vært meget vellykket med 8 turdeltagere. Neste tur går langs Akerselva tirsdag 23. mai, det kommer oppslag på neste møte. Kontakt Kari på mobiltelefon 959 98 593 hvis du er interessert i å være med.

Serveringen denne gang var deilig lammefrikassé fra Gunnar Ruud.

Til underholdning viste Kari oss fine bilder og fortalte fra turen til Stavanger i fjor høst med blant annet besøk på paradis-øya Sør-Hidle og hageanlegget «Flor og Fjære». Vi kan gjerne få flere slike turer.

Etterpå var det servering av kaffe og kaker, med loddsalg «attåt».

Tor minnet til slutt om neste sammenkomst som er Treffen 9. mai, og neste medlemsmøte som er 30. mai.  Da slår vi til med Quiz og tradisjonell servering av spekemat.
Deretter ønsket han alle vel hjem.

Nedenfor noen glimt fra dette møtet: