Medlemsmøte 26. september 2017

Medlemsmøte 26. september 2017

Harald Olimb Norman holdt foredrag om "Pensjonistenes ståsted i dag" på vårt siste medlemsmøte.

Leif ledet møtet

Leif åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen til første medlemsmøtet etter ferien.
Unni leste referatet fra forrige medlemsmøte 30. mai, dette ble godkjent uten merknader.
Leif leste opp fem takkekort fra medlemmer som hadde mottatt oppmerksomhet fra foreningen.
Under foreningsaker ble det nevnt at vi nå har kvalitetssikret medlemslisten sammen med Forbundet.

Åke orienterte om turer. Dessverre er Kiel-turen avlyst på grunn av liten interesse.
Men tur til julemarked på Oset går sin gang, der er det allerede mange påmeldte.
Kari orienterte om vandringsgruppa, som hadde tur til blant annet Frognerparken 19. september. Neste tur er planlagt 17. oktober, da blir det sannsynligvis tur til Lysaker og Fornebu. Interesserte kan ta kontakt med Kari på mobiltelefon 959 98 593.

Det var ingen saker under Eventuelt, så Leif kunne gi ordet til dagens foredragsholder, Harald Olimb Norman fra Pensjonistforbundet. Han innledet med å fortelle at nå har vi hatt en nedgang i pensjonen for tredje år på rad, så nå vil vi ha forhandlingsretten tilbake. Av andre fanesaker Pensjonistforbundet kjemper for er «jeg vil ha slippen min i postkassa», tannhelse for alle, den kulturelle spaserstokken («når du ikke kan oppsøke kulturen, skal kulturen kunne oppsøke deg») og ikke minst velferdsteknologi («airbag i pysjen» og styring over roboter i huset). Vi har allerede nå to generasjoner med pensjonister, den eldre «Ivar-Simastuen-generasjonen» og den litt yngre «Rolling-Stones-generasjonen!». Og om ikke mange år har vi nok fått tilskudd av den tredje generasjon, «hip-hop»-pensjonistene. Så Pensjonistforbundet har mye å kjempe for i årene som kommer, derfor er det viktig å få forhandlingsretten tilbake.

Etter foredraget var det tid for middag, som denne gang var får-i-kål fra Gunnar Ruud catering. Og helt til slutt loddsalg.

Leif takket for møtet og minnet om neste Treffen 10. oktober, og sist men ikke minst vår 60-års jubileumsfest tirsdag 31. oktober.

Nedenfor noen glimt fra møtet: