Oppløsning av Telepensjonistenes forening Oslo ?

Oppløsning av Telepensjonistenes forening Oslo ?

Både leder og nestleder har sittet i styret i Oslo-foreningen i mer eller mindre 20 år, og tar ikke gjenvalg. Det samme gjelder også kassereren. Det har ennå ikke lykkes å finne noen som vil påta seg disse vervene, noe som vil føre til at foreningen sannsynlig vis må legges helt ned. I denne anledning har nåværende leder, Leif Thorkildsen, skrevet denne artikkelen som understreker alvoret i situasjonen.


*******

Oppløsning av Telepensjonistenes forening Oslo ?

Det er med tungt hjerte jeg skriver denne artikkelen. Slik det ser ut nå tyder alt på at foreningen blir oppløst på første årsmøte i januar 2024.

Telepensjonistenes forening Oslo er landets eldste pensjonistforening i Telenor. Nå har vi imidlertid kommet dit hen at foreningens virksomhet etter all sannsynlighet må oppløses (opphøre). Årsaken til dette er mangel på tillitsmenn/kvinner. Eksempelvis kan nevnes at nåværende leder har sittet i styret i over 20 år hvorav mange år som leder. Nestleder har sittet 18 år i styret, også hun flere år som leder. Nåværende leder og nestleder stiller ikke til gjenvalg. Det samme gjelder for vår dyktige kasserer. Det er styret som sitter som valgkomite og de har jobbet iherdig for å finne noen som kan overta, men uten resultat. En av årsakene til dette kan være at vi har en gjennomsnittsalder på over 80 år.
Behovet for tillitsmenn er meddelt alle våre medlemmer i melding nr. 3 med anmodning om at aktuelle kandidater tok kontakt med undertegnede. Dette har imidlertid heller ikke gitt resultat.

Jeg vil nå benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer for all den hygge vi har hatt sammen. Vi kan se tilbake på alle de hyggelige møtene og de fine reisene vi har hatt i inn og utland. Dette er fine minner å ta med seg videre.
De passive medlemmene vil jeg også takke. Uten dere hadde det stått dårlig til med økonomien.

I Oslo har vi to pensjonistforeninger fra Telenor, nemlig Telepensjonistenes forening Oslo og Telepensjonistenes forening Fornebu.  De av våre medlemmer som ønsker å melde seg inn i Fornebu eller annen lokalforening kan gjøre det. En forholdsmessig andel av foreningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen lokal forening.

Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer lykke til framover, og takk for det gode samarbeidet over mange år.

 

Leif Thorkildsen

Leder