Pensjonistforbundet på medlemsmøte

Pensjonistforbundet på medlemsmøte

23 medlemmer møtte opp til medlemsmøte tirsdag 26. september, der Harald Normann fra Pensjonistforbundet holdt et engasjerende foredrag om pensjonistenes forhold i dag og hva som er de viktigste sakene for Forbundet framover.

Ikke bare pensjonistenes talsmann, men også ihuga Vålerenga-patriot

Leif åpnet møtet og ønsket 23 medlemmer velkommen.
Bjørg refererte fra medlemsmøte 25.04.2023 og fra Treffen 12.09.2023. Dette ble godkjent uten merknader.
Det var ingen saker på dagsorden under vårt faste punkt «Foreningssaker og skriv», og heller ingen ting under «Eventuelt».

Leif ga så ordet til Harald Normann fra Pensjonistforbundet som var dagens kåsør. Han kunne fortelle at vi nå er hele 1 million alderspensjonister i Norge, og vi ser en økende tendens til forskjell mellom fattige og rike pensjonister. Viktigste jobben for Pensjonistforbundet i dag er derfor å kjempe for de som har lite, det vil si jobbe for forskjells-Norge. Vi er nødt til å omfordele, og jobbe for tannhelseordning, ny velferdsordning, flere sykehjemsplasser, flere heltidsstillinger i kommunen. Og ikke minst, avhjelping for pårørende som sliter i dag. Det er godt at vi har Pensjonistforbundet som «taler vår sak», og det er viktig å støtte opp om det arbeidet de gjør.

Etter kåseriet ble det servert kremet fiskesuppe fra Gunnar Ruud, med loff til. Dette smakte nydelig.
Etter suppen var det kaffe og kaker, og som vanlig loddsalg helt til slutt.

Leif takket arrangementskomiteen og informerte om første Treffen som blir 10. oktober. Da vil det bli servering av karbonadesmørbrød. Neste medlemsmøte blir 31. oktober, serveringen blir «Sort gryte med ris». Da får vi besøk av to damer som kaller seg «Gærne Jinter», de underholder med viser, vitser og små cabareter.
Leif ønsket så alle vel hjem.