Telepensjonistenes forening OSLO – styret 2023

Her er styret for Telepensjonistenes forening Oslo - valgt på årsmøtet 31. januar 2023


 

Styrets sammensetning 2023:

VERVNAVNMOBILTLF.E-POST
Leder:Leif Thorkildsen906 97 368lethorki@online.no
Nestleder:Unni Thorkildsen481 82 750uton@online.no
Kasserer:Helge Kristiansen905 14 875helgkrist@gmail.com
Sekretær:Bjørg Holkestad Klyve959 98 596bjklyve@online.no
Styremedlemmer:Ruth Aas908 46 799ruth.aas@live.no
Else-Lill Rolén980 77 708dkarlmagnus@gmail.com
Lisbeth Stigen901 63 319lisbeth.stigen@gmail.com
Varamedlemmer:Liv Norgren957 60 260liv.soderlund@gmail.com
Synnøve Enga Vindenes907 24 628synnove.enga@outlook.com

Web-redaktør: Tor Einar Sæter
Kontakt for riksejentene: Synnøve Enga Vindenes
Tur- og byvandringsgruppe: Liv Norgren

 

Etter at vi flyttet ut fra Kongens gate 21 har vi ikke lenger kontorlokaler med besøksadresse og telefonnummer.
Inntil videre kan du sende post til lederens hjemmeadresse, og eventuell e-post til lederens e-post-adresse som vist nedenfor.
Og har du noe du vil spørre om er det også bare å ringe en av styrets medlemmer ovenfor.

Postadressen til Oslo-foreningen er:

Telepensjonistenes forening Oslo
c/o Thorkildsen
Jerikoveien 13B
1067  OSLO

e-post: Inntil videre kan du bruke lederens e-post-adresse: lethorki@online.no
Bankgiro: 9001.25.20971   (Sparebank 1)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –