Telepensjonistenes forening OSLO – styret 2021

Her er styret for Telepensjonistenes forening Oslo - valgt på årsmøtet 14. februar 2021.


 

Styrets sammensetning 2021:

VERVNAVNHJEMMETLF.MOBILTLF.E-POST
Leder:Unni Thorkildsen22 30 16 39481 82 750uton@online.no
Nestleder:Synnøve Enga Vindenes – – –907 24 628synnove.enga@outlook.com
Kasserer:Helge Kristiansen - - -905 14 875helgkrist@gmail.com
Sekretær:Bjørg Holkestad Klyve22 27 61 55959 98 596bjklyve@online.no
Styremedlemmer:Ruth Aas22 22 77 11908 46 799ruth.aas@live.no
Else-Lill Rolén – – –980 77 708dkarlmagnus@gmail.com
Lisbeth Stigen – – –901 63 319lisbeth.stigen@gmail.com
Varamedlemmer:Liv Norgren – – –957 60 260liv.soderlund@gmail.com
Leif Thorkildsen – – –906 97 368lethorki@online.no

Web-redaktør: Tor Einar Sæter
Kontakt for riksejentene: Else-Lill Rolén
Tur- og byvandringsgruppe: Liv Norgren

 

Postadressen til Oslo-foreningen er:

Telepensjonistenes forening Oslo
Postboks 1088
Sentrum 0104 OSLO

e-post: e-post-adressen er under endring. Inntil videre kan du bruke lederens e-post-adresse:  uton@online.no
Bankgiro: 9001.25.20971   (Sparebank 1)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Etter at vi flyttet ut fra Kongens gate 21 har vi ikke lenger kontorlokaler med besøksadresse og telefonnummer.
Men hvis du har noe du vil spørre om er det bare å ringe en av styrets medlemmer ovenfor.