Valgt på Årsmøte 31. januar 2023

Valgt på Årsmøte 31. januar 2023

Her er en oversikt over alle tillitsvalgte som ble valgt på Årsmøte 31. januar 2023

På årsmøte 31. januar 2023 ble følgende valgt inn i styre og komitéer for 2023:

 Styret:

Leder   Leif Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Nestleder   Unni Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Kasserer   Helge Kristiansen (gjenvalg for 1 år)
Sekretær Bjørg Holkestad Klyve (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem    Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem   Else-Lill Rolén (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem Lisbeth Stigen (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem Liv Norgren (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem   Synnøve Enga Vindenes  (gjenvalg for 1 år)

 

WEB-redaktør:

Tor Einar Sæter       (gjenvalg for 1 år)

 

Tur- og byvandringskomité:

Liv Norgren         (gjenvalg for 1 år)

 

Arrangementskomité:

Astri Brustad   (gjenvalg for 1 år)
Helge Kristiansen   (gjenvalg for 1 år)
Bjørg Nygaard   (gjenvalg for 1 år)
Lisbeth Stigen   (gjenvalg for 1 år)
Marit Maalen   (gjenvalg for 1 år)

 

Revisorer:

Leder   Ruth Enersen   (gjenvalg for 1 år)
Medlem   Tor Einar Sæter   (ny for 1 år)
Varamedlem      Liv Norgren   (ny for 1 år)

 

Kontakt for riksejentene:

Synnøve Enga Vindenes    (ny for 1 år)

 

Valgkomité:

Styret   (ny for 1 år)