Valgt på Årsmøte 28. januar 2020

Valgt på Årsmøte 28. januar 2020

Her finner du en oversikt over hvem som ble valgt til forskjellige verv på siste årsmøte

På årsmøte 28. januar 2020 ble følgende valgt inn i styre og komitéer for 2020:

 

Styret:

Leder   Unni Thorkildsen (ny for 1 år)
Nestleder Frank Mikalsen (gjenvalg for 1 år)
Kasserer   Helge Kristiansen (gjenvalg for 1 år)
Sekretær Bjørg Holkestad Klyve (ny for 1 år)
Styremedlem    Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem   Else-Lill Rolén (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem Synnøve Enga Vindenes  (ny for 1 år)
Varamedlem Åke Sætha (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem   Lisbeth Stigen (ny for 1 år)

 

Arrangementskomité:

Astri Brustad   (gjenvalg for 1 år)
Helge Kristiansen   (gjenvalg for 1 år)
Bjørg Nygaard   (gjenvalg for 1 år)
Lisbeth Stigen   (gjenvalg for 1 år)
Marit Maalen   (gjenvalg for 1 år)
Else Karin Hellan   (gjenvalg for 1 år)

 

Revisorer:

Leder   Ruth Enersen (gjenvalg for 1 år)
Medlem   Ida Marie Wahl    (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem      Gerd Hagen (gjenvalg for 1 år)

 

Turkomite:

Styret      (ikke besatt)

 

WEB-redaktør:

Tor Einar Sæter     (gjenvalg for 1 år)

 

Kontakt for riksejentene:

Else-Lill Rolén        (gjenvalg for 1 år)

 

Tur- og byvandring:

Liv Norgren       (ny for 1 år)


Valgkomité:

Else-Lill Rolén       (gjenvalg for 1 år)
Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)