Valgt på Årsmøte 14. februar 2021

Valgt på Årsmøte 14. februar 2021

På grunn av koronaepedemien ble det et annerleedes årsmøte dette året. Det kom ingen innsigelser/endringer i forhold til dokumentene som styret hadde sendt i forkant av årsmøtet, og valgkomitéens innstilling ble dermed enstemmig vedtatt.

På årsmøte 14. februar 2021 ble følgende valgt inn i styre og komitéer for 2021:

 

Styret:

Leder   Unni Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Nestleder Synnøve Enga Vindenes (ny for 1 år)
Kasserer   Helge Kristiansen (gjenvalg for 1 år)
Sekretær Bjørg Holkestad Klyve (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem    Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem   Else-Lill Rolén (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem Lisbeth Stigen (ny for 1 år)
Varamedlem Liv Norgren (ny for 1 år)
Varamedlem   Leif Thorkildsen (ny for 1 år)

 

WEB-redaktør:

Tor Einar Sæter     (gjenvalg for 1 år)

 

Tur- og byvandringskomité:

Liv Norgren       (ny for 1 år)

 

Arrangementskomité:

Astri Brustad   (gjenvalg for 1 år)
Helge Kristiansen   (gjenvalg for 1 år)
Bjørg Nygaard   (gjenvalg for 1 år)
Lisbeth Stigen   (gjenvalg for 1 år)
Marit Maalen   (gjenvalg for 1 år)
Else Karin Hellan   (gjenvalg for 1 år)

 

Revisorer:

Leder   Ruth Enersen (gjenvalg for 1 år)
Medlem   Gerd Hagen (ny for 1 år)
Varamedlem      Ida Marie Wahl    (ny for 1 år)

 

Kontakt for riksejentene:

Else-Lill Rolén        (gjenvalg for 1 år)

 

Valgkomité:

Else-Lill Rolén       (gjenvalg for 1 år)
Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)