Valgt på Årsmøte 29. januar 2019

Valgt på Årsmøte 29. januar 2019

Her finner du en oversikt over hvem som ble valgt til forskjellige verv på siste årsmøte

På årsmøte 29. januar 2019 ble følgende valgt inn i styre og komitéer for 2019:

 

Styret:

Leder   Leif Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Nestleder Frank Mikalsen (gjenvalg for 1 år)
Kasserer   Helge Kristiansen (ny for 1 år)
Sekretær Unni Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem    Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem   Else-Lill Rolén (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem Bjørg Holkestad Klyve   (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem Åke Sætha (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem   Synnøve Enga Vindenes (gjenvalg for 1 år)

 

Arrangementskomité:

Astri Brustad   (gjenvalg for 1 år)
Helge Kristiansen   (gjenvalg for 1 år)
Bjørg Nygaard   (gjenvalg for 1 år)
Lisbeth Stigen   (gjenvalg for 1 år)
Marit Maalen   (gjenvalg for 1 år)
Else Karin Hellan   (gjenvalg for 1 år)

 

Revisorer:

Leder   Ruth Enersen (ny for 1 år)
Medlem   Ida Marie Wahl    (ny for 1 år)
Varamedlem      Gerd Hagen (gjenvalg for 1 år)

 

Turkomite:

Styret      (ikke besatt)

 

WEB-redaktør:

Tor Einar Sæter     (gjenvalg for 1 år)

 

Kontakt for riksejentene:

Else-Lill Rolén        (gjenvalg for 1 år)

 

Tur- og byvandring:

Styret     (ikke besatt)

 

Valgkomité:

Else-Lill Rolén       (gjenvalg for 1 år)
Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)