Påmelding til medlemsmøter og kromøter

Arrangementskomiteen ber om at  medlemmene overholder fristen for påmelding. Det skaper problem i forhold til matbestillingen når det stadig kommer «etterslengere». Kantina har meldt at de ikke lenger godtar bestilling som kommer senere enn 3 dager før møtet. Krokomiteen kjøper inn brød, pålegg, m.m. i forhold til antall påmeldte til kromøtene. Når påmeldte uteblir uten å melde forfall  blir det mye mat til overs, noe som igjen går ut over økonomien.