PC kurs 14. og 15. januar 2016

TELEPENSJONISTENE TØNSBERG TILBYR PC-KURS 14. og 15. januar 2016 kl 1000

TELEPENSJONISTENE TØNSBERG TILBYR PC-KURS 14. og 15. januar 2016 kl 1000

Telepensjonistene tilbyr oppdateringskurs på PC til våre medlemmer. Kurset holdes på Midtløkken Bo og Servicesenter. Det er fint hvis du ved påmelding skriver hva du trenger å oppdatere, da det sikkert er veldig ulike behov. Feks noen vil gjerne vite mer om betaling over bank, andre trenger lagring av dokumenter osv.

Kursleder vil da første gang muligens kunne dele inn i grupper, hvis behovene er veldig ulike.

Kurset koster kr 300 pr deltager, da det er det beløpet Midtløkken må ha for at vi kan benytte deres fasiliteter. Du får da et brukerkort som gjelder i hele 2016 på alle 4 servicesentrene i Tønsberg kommune.

Telepensjonistene i Tønsberg sponser de øvrige utgifter til kursleder.

Påmelding innen 12 januar d.å til leder Inger Heldal Andersson på mail held-and@online.no eller telefon 906 09101.

Relativ kort frist, beklager det, men dette er det vi kan tilby.

Vel møtt til kurs.

Inger