Pensjonistene demonstrerer

6. juni samlet pensjonister seg foran Stortinget for å markere at vår tålmodighet er slutt!

Eidsvolls Plass foran Stortinget i Oslo var 6. juni 2019 fylt med pensjonister som ønsket å markere at vår tålmodighet med forskjellsbehandlingen av pensjonister i forhold til lønnsmottakere er slutt. I flere år har våre pensjoner blitt mindre verd, og i 2019 blir det i beste fall et null-oppgjør.

Det var Pensjonistforbundet som sto som arrangør, og de hadde satt opp busser for å frakte demonstranter til Oslo. De mest langveisfarende hadde begynt reisen kl. 02.00 om natten for å være på plass til demonstrasjonen startet kl. 12.00.

Det har vært møter mellom pensjonistorganisasjonene og Regjeringen 20. og 21. mai 2019. Pensjonistforbundet nektet (i år som i fjor) å undertegne protokollen fra disse møtene. Protokollen kan du lese her.

Kampen står om å få tilbake den forhandlingsretten vi tidligere hadde i trygdeoppgjøret og mot underreguleringen av pensjonene.  Det var appeller fra Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet og Anne-Margrethe Benæs, leder for Utdanningsforbundets pensjonister.

Sentrale politikere var invitert for å svare for seg:

  • Hans-Andreas Limi, FrP, som representant for regjeringspartiene
  • Jonas Gahr Støre, AP
  • Per Olaf Lundteigen, SP
  • Audun Lysbakken, SV

De tre siste partiene har alle foreslått endringer i måten trygdeoppgjøret skjer på, uten at noe konkret har kommet ut av dette enda.

Politikerne fikk overlevert kravene til trygdeoppgjøret 2019. Disse kravene kan du lese her.

Du vil finne mer informasjon om demonstrasjonen i sommernummeret av Telepensjonisten som kommer i begynnelsen av juli.