Pensjonistene ønsker innflytelse

Pensjonistforbundet ber om større påvirkning på pensjonsoppgjøret

Telepensjonistenes Landsforbund deltar i SAKO-samarbeidet som drives av Pensjonistforbundet. Bl.a. deltok vi på en konferanse hvor kravene til statsbudsjettet for 2018 ble diskutert, se mer informasjon her.  Mulighetene for oss som pensjonister til å påvirke resultatene av trygdeoppgjørene var et sentralt punkt som var fremme i diskusjonene.

Grunnlaget for justeringene av de offentlige pensjonene gis gjennom de årlige lønnsforhandlingene. En viktig premiss for disse forhandlingene er de beregningene som gjøres i det som kalles Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Hovedrapporten til Beregningsutvalget legges frem på våren og danner grunnlaget for lønnsoppgjørene for arbeidstakere og trygdeoppgjøret for pensjonistene.

For å få økt innflytelse over det tallgrunnlaget som brukes når lønnsforhandlingene – og dermed også de offentlige pensjonene – fastsettes, har Pensjonistforbundet nylig skrevet et brev til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med krav om en plass ved bordet når konklusjonene fra Beregningsutvalget legges frem. Brevet kan du lese her.

Det er viktig at pensjonistene er representert i arbeidet med å følge inntektsutviklingen til pensjonistene.  Ved å delta i utvalget får vi tilgang på vesentlig informasjon om inntektsutviklingen til pensjonister og trygdede, samt at vi kan bidra med relevante forslag til hvilken statistikk og tall som legges frem.

Beregningsutvalget har nylig lagt frem sin foreløpige rapport. Klikk her dersom du ønsker å vite mer om denne rapporten.  Den endelige rapporten vil komme i løpet av mars.

Som vel de fleste vet, blir pensjonene regulert tilsvarende gjennomsnittlig lønnsvekst, fratrukket 0,75%. Skal vi tro det som står i denne artikkelen, er det liten grunn til å tro at dette vil endres.

I tillegg til reguleringen av de løpende pensjonene, er det en pågående diskusjon om de fremtidige pensjonene. Et innspill kan du lese her i form av en kronikk som sto i Aftenposten tidligere i år. Selv om dette ikke berører oss som allerede er pensjonister direkte, er det en viktig diskusjon av stor betydning for alle dem som blir pensjonister i årene som kommer.

Du vil finne mer informasjon om både SAKO-samarbeidet og pensjon i neste nummer av Telepensjonisten som kommer i postkassen i løpet av mars.