Pensjonistfoprbundets landsmøte 2018

Truls Langeggen har levert følgende rapport fra Pensjonistforbundets landsmøte 2018

Truls Langeggen deltok på landsmøtet til Pensjonistforbundet som representant for Telepensjonistenes Landsforbund.

Pensjonistforbundet avholdt i dagene 04. – 07. 06 sitt landsmøte på Storefjell Turisthotell. Landsmøtet avholdes hver tredje år. Jeg hadde gleden av å representere vårt forbund der.

Pensjonistforbundet har i dag mer enn 230 000 medlemmer. Det er organisert med et stort antall lokalforeninger over hele landet, fylkesforeninger i alle fylker, et landsstyre og et sentralstyre.
Forbundet er den vesentlig største interesse-organisasjonen for pensjonistene.

Leder har vært Jan Davidsen og han ble gjenvalgt for tre nye år. Fra sin tid som leder av Fagforbundet har han et stort kontaktnett bl. a. innfor det politiske miljø. Dette er viktig for arbeidet i Pensjonistforbundet.

Under landsmøtet var det hilsningstaler fra LO leder Gabrielsen, KF-leder Hareide, SV leder Lysbakken og AP leder Støre. Alle støttet hovedsakene for Pensjonistforbundet, som et bedre trygdeoppgjør som bør behandles av Stortinget og kravet om forhandlingsrett. Støre var litt uklar om forhandlingsretten. SV og SP vil arrangere en høring om trygdeoppgjøret, antagelig i løpet av høsten Der vil de bl. a. kreve at stortingsrepresentantene ikke skal få mer lønnsøkning enn en gjennomsnittlig pensjonist.

Regjeringspartiene var innbudt, men viste seg ikke. Heller ikke eldre-ministeren.

De forskjellige lokalforeningene har hatt anledning til å ha forskjellig kontingent, men det ble nå vedtatt at alle medlemmer skal betale samme kontingent som fordeles mellom forbundet, fylkesforeningene og lokalforeningene. Den blir kr. 400,- for 2018. Det er mulighet for å være direkte-medlem og en blir da tilknyttet den aktuelle fylkesforening.

Landsmøtet fikk syv uttalelser fra redaksjonskomiteen som konklusjoner fra landsmøtet. Disse vil være hovedelementene som grunnlag for det videre arbeid i forbundet, som også baseres på den vedtatte handlingsplanen for 2018 – 2021

– Trygdeoppgjøret. En hån mot landets pensjonister.
– Støtter Trønderoppgjøret for fastlegene. Ordningen er i fare.
– Bo hjemme lengst mulig.
– Teknologi.
– Førerkort for eldre. Fjerning av obligatorisk helseattest.
– Uheldig med beløpsgrense for refusjoner. Dette gjelder egenandeler.
– Styrke rettssikkerheten for pleietrengende eldre.
– Prioritere esteoporose- forskningen.

Jeg synes det var et godt landsmøte med gode debatter og gode beslutninger.

T, Langeggen

Bildet på forsiden er hentet fra Pensjonistforbundets hjemmeside og viser Forbundsleder Jan Davidsen på talerstolen under landsmøtet.