Pensjonistuniversitetet har gleden av igjen å invitere til foredrag på Tusenhjemmet.

Pensjonistuniversitetet har gleden av igjen å invitere til foredrag på Tusenhjemmet.
Resten av vårens program blir noe endret i forhold til det tidligere utsendte programmet:

Tirsdag 27. april kl 1100 holder undervannsfotograf Vebjørn Karlsen foredrag om «Marine verneområde i Saltstraumen».

Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernforskrifter og –anbefalinger.
Smittevernreglene setter begrensninger på hvor mange som kan være tilstede. Det er derfor anledning til forhåndspåmelding til Telefon: 906 65 423 eller epost: lun4@online.no.
Medlemmer prioriteres.

Programmet resten av våren blir trolig slik:
Tirsdag 11. mai: Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik: «Stormakten Kina – venn eller fiende?»
Tirsdag 25. mai: Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap Nord Universitet: Tanja Ellingsen «Er demokrati som styreform truet?»
Tirsdag 8. juni: Turen til Sulitjelma avlyses og det settes opp et foredrag på Tusenhjemmet i  stedet.