Planlagte turer 2020/2021

Turkomiteen/14.10.2020

Orientering om turplaner for 2020/21

Koronasituasjonen har rasert turkomiteens planer for 2020. Vi håper at vi kan flytte de planlagte og avlyste turene utover til neste år. Med mindre situasjonen forverrer seg vesentlig, regner vi med at dagsturer med buss i Norge er greit i henhold til smittereglementet. For overnattingsturene vil vi prøve å finne reserveløsninger hvis nødvendig. Med alle mulige forbehold følger nedenfor en skisse av et turprogram.

Juleturen til Moskva er utsatt til 2021.

Vi regner deretter med dagstur til Gaustatoppen (utsatt fra 2020) våren 2021.

Den planlagte overnattingstur våren 2021 er i utgangspunktet Stockholm – Uppsala (utsatt fra 2020). Her er vi avhengig av en bedring av smittesituasjonen i Sverige. Hvis dette ikke slår til, vil vi prøve Danmark (Danske øyer). Hvis heller ikke Danmark er grønt på beslutningstidspunkt, legger vi opp til en tur til Lærdal – Aurland (Flåm).

Høsten 2021 setter vi opp en busstur til Borre – Holmestrand – Eidsfoss.

Overnattingsturen høsten 2021 går da i utgangspunktet til Slovenia – Kroatia (utsatt fra 2020). Her tenker vi også på reserver: Sverige: Området mellom Vänern og Vättern eller Danmark/Jylland.

Som juletur 2021 tenker vi på Moskva. Med Aalbæk (ved Skagen) som reserve.

Med hilsen turkomiteen

De som ikke har epost adresse, vil få melding på SMS når det kommer ny informasjon fra turkomiteen.
De må så ta kontakt med turkomiteen eller en i styret for å få mer informasjon.