Pressekonferanse om pensjoner på Stortinget

Får vi beholde kjøpekraften til pensjonene fra Folketrygden?

Tirsdag 10. november klokken 13.30 holdt FrP, SV og Pensjonistforbundet pressekonferanse på Stortinget.

FrP, SV og Pensjonistforbundet er enige om forslag som vil sette stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minste pensjonsnivå. Samtidig inviterer vi partiene på Stortinget med på et bredt forlik.

Alderspensjonistene har gjennom flere år tapt kjøpekraft som følge av pensjonsreformen. Ut fra anslaget vil neste år bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført.

SV, FrP og Pensjonistforbundet kommer derfor med et konstruktivt forslag for å bryte den fastlåste situasjonen på Stortinget i denne saken. Partiene og Pensjonistforbundet er enige om flere forslag som vil hindre underreguleringen, sikre pensjonistene en forhandlingsrett og plass i teknisk beregningsutvalg, og heve inntekten til minstepensjonistene til EUs fattigdomsgrense.

Du kan lese mer ved å klikke her.