Medlemsmøter høsten 2018

Telepensjonistene Bergen og Hordaland ønsker velkommen til høstens møter.

 Sted: Pinsemenigheten Tabernaklet sine lokaler,

Marken 27, inngang fra Grønnevollen

Tid: kl. 11.00 – 13.00

Her er høstens møter:

Møtedager

Foredrag

Tirsdag 11. september Erling Virkesdal: Jakob Sande i ord og toner.
Tirsdag 9. oktober Hans Ekornholmen  fra Pensjonistforbundet: Bedre liv med velferdsteknologi.
Tirsdag 13. november Gunhild Strand om tannhelse: Fra amalgam og «Pinaren» på Nygård – til skrutenner og perleglis.
Mandag 3. desember Julemøte (julebord) Scandic City, Håkonsgaten 2. Kr 500 for medlemmer, kr 700 for andre

Kontaktinfo:

Adresse: Telepensjonistene Bergen og Hordaland, Postboks 7150, 5020 Bergen

e-post: telepens@online.no

Hjemmeside: www.telepensjonistene.no/avdelinger/bergen