Program for våren 2020 – Bergen

Aktiviteter og møter er nå nesten avklart.

Sted: Marken 27

(Pinsemenigheten Tabernaklet sine lokaler)

kl. 11.00 – 13.00

Møtedager Tema/Foredrag
Tirsdag 14. januar Professor i psykologi og spesialist på alderdom og aldring, Inger Hilde Nordhus, snakker om demens.
Tirsdag 11. februar Årsmøte
Tirsdag 10. mars Administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, Eivind Hansen, snakker om pasientsikkerhet.
Tirsdag 31. mars Vi jobber med detaljer for omvisning på Bergen mediesenter.
Tirsdag 12. mai Basar
Mai Dagstur, dato og reisemål kommer senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen på møtene!

OBS.
Hvis du har en e-postadresse og ønsker å motta post fra oss elektronisk,
vg. send en melding til e-post: telepens@online.no

Kontaktinfo:

Adresse: Telepensjonistene Bergen og Hordaland, Postboks 7150, 5020 Bergen

E-post: telepens@online.no

Hjemmeside: www.telepensjonistene.no/avdelinger/bergen

VIPPS-nr. til Telepensjonistene Bergen og Hordaland er: 586349.