Protokoll fra ÅRSMØTET i Telepensjonistenes forening Østfold

Protokoll fra ÅRSMØTET i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 31.01.18 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 41 medlemmer.

Åpning ved leder      Johan Westgaard.

Valg av møteleder:     Johan Westgaard enstemmig valgt.

Valg av referent:        Mai Britt Løken enstemmig valgt.

Valg av tellekomité:  Øystein Heie, Leif Jørgensen enstemmig valg.

Til å undertegne protokollen ble Berit Johansen og Mai Åsheim valgt

Etter tradisjon i vår forening reiste alle seg og sang «Blant alle lande» og deretter
mintes vi våre 8 avdøde medlemmer siden siste årsmøte,
Sonja Argel, Olaug BreilidLillian HalvorsenAstrid KarlsøenStein Ivar Skodje,Else StenbergÅse Utbø og Randi Wernersen med ett minutts stillhet.

 

 1. Beretning 2017.

Sekretær leste beretningen.
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende endringer totalt – 123 medlemmer.

 1. Regnskap 2017.
  Revidert regnskap ble delt ut og gjennomgått av kasserer.
  Regnskapet ble etter en diskusjon om inntekter  enstemmig vedtatt 
 2. Innkomne forslag. Ingen forslag var kommet inn.
 3. Budsjett 2018. Forslag på budsjett for 2018 ble delt ut og gjennomgått av kasserer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 1. Vedtekter for lokalforeningen/Kontigent.

Leder sa det var ingen endringer på vedtektene som gjelder fram til 2019., Kontigenten er fortsatt kr. 200,-

 

 1. Møteprogram 2018. 

Leder orienterte om et variert og interessant møteprogram.
Dessuten vil det bli arrangert sommertur og teatertur.

Møteprogrammet ble enstemmig vedtatt.

 1. Valg.

Mai Britt Løken la frem valgkomitéens forslag. Det nye styret ble som følger:

 

Leder                          Leif Jørgensen                                  Fd       1 år     Ny

Nestleder                    Kåre Haug                              Sb       1 år     Gjenvalg
Kasserer                     Liv K. Pettersen                     Sb        1 år     Gjenvalg
Sekretær                     Mai Britt Løken                     Sb        2 år      Ikke på valg
Styremedlem              Solfrid Vogsted                      Sb        2 år     Ikke på valg

Styremedlem              Ellen Fredriksen                    M        1 år      gjenvalg

Varamedlem               Arild Bodahl                         Mysen 1 år      Gjenvalg
Varamedlem               Åshild Wollner                      Moss   1 år      Gjenvalg

 

Web-ansvarlig                       Åshild Wollner                                   M        1 år      Gjenvalg

Revisor                       Mai Åsheim                           Sb        1 år      Gjenvalg
Revisor                       Bjørg Garseg                          Askim 1 år      Gjenvalg

 

Kontakperson:
Moss/Halden              Thor Gundersen                     Halden/Moss  Ny
Fredrikstad                 Raymond Pettersen                Fd                   Gjenvalg

Sarpsborg                   Kari Marberg                        Sb                   Gjenvalg
Kjøkkenkomité:         Går på omgang mellom byene

Alle valg ble enstemmig vedtatt. 

Valgkomité:               1. Mai Britt Løken,  Sarpsborg       Gjenvalg
2. Raymond Pettersen,Fredrikstad  Gjenvalg
3. Ellen Fredriksen,  Moss              ny

 

Valg av valgkomité ble enstemmig vedtatt.


Styrets medlemmer velges normalt for 2 år, de øvrige for 1 år.

 

Sarpsborg, den 31. jan. 2018

 

Mai   Åsheim                                               Berit Johansen