REDAKTØR FOR HJEMMESIDEN

Kjell Engen er redaktør

Vår tidligere redaktør for hjemmesiden er avløst og Kjell Engen har startet opp.

Styret ønsker Kjell lykke til!

Fra redaksjonen legger vi til at Kjell kan kontaktes på kjel-e2@online.no