Redaktørstøtte

For å gi best mulig støtte til lokalforeningene, er det etablert et brukerforum med følgende medlemmer:

Einar Nymoen (sentral WEB-ansvarlig) – leder (epost nymeinar@gmail.com, telefon 916 17 467)
Yngve Lothe (epost ynlothe@online.no, telefon 900 92 689)
Jan Ross (epost oddl-ro@online.no, telefon 468 59 484)
Tor Einar Sæter (epost tesaeter@online.no, telefon 909 71 278)

Det er gjort en fordeling av lokalområdene, slik at et av medlemmene i brukerforumet er det primære kontaktpunktet for den enkelte lokalredaktøren. Fordelingen av lokalforeningene er:

Einar Nymoen:    Bergen og Hordaland, Haugesund, Kristiansand S, Sandefjord, Sogn og Fjordane, Stavanger, Tønsberg
Tor Einar Sæter: Oslo, Arendal, Østfold, Drammen, Fornebu, Larvik, Lillestrøm, Telemark
Jan Ross:               Trondheim, Kristiansund N, Molde, Namsos, Gudbrandsdal, Glåmdal, Ålesund
Yngve Lothe:        Bodø/Salten, Tromsø, Harstad og omegn, Helgeland, Lofoten, Hamar, Lillehammer

Et program som heter TeamViewer brukes som del av brukerstøtten. Dette programmet gjør det mulig for brukerstøtten å gi direkte hjelp på PC-en til lokalredaktørene. Her er en veiledning i nedlasting av programmet.