REFERAT ÅRSMØTE 2014

Årsmøtet ble avviklet på Lofoten Turistsenter, Alstad onsdag 12. februar 2014. Her finner du Styrets årsberetning for 2013 og protokoll fra årsmøtet.

Årsberetning for 2013